Czakry(czakramy) są to wirujące skupiska subtelnej energii, usytuowane wzdłuż kręgosłupa od jego podstawy do korony głowy.Aura wiążę się bezpośrednio z czakrami - ośrodkami energetycznymi kumulującymi i rozdzielającymi fizyczną, umysłową, emocjonalną i duchową energię.  Każda z siedmiu podstawowych czakr wiążę się z określonym rejonem ciała fizycznego i reguluje pracę odpowiednich organów.
Czakry decydują o tym, jak wykorzystujemy energię. Są bateriami dla różnych poziomów życiowej energii. Pobierają, przechowują i nadają kształt energii poprzez łączność z kosmiczną siłą życiową. Swobodny przepływ energii pomiędzy nami a wszechświatem jest bezpośrednio uzależniony od naszego ogólnego zdrowia i zadowolenia.Czakry powiązane są ze sobą kanałami energetycznymi zwanymi nadi, co w przełożeniu oznacza "płynąca woda"; swobodna cyrkulacja energii czakr w ciele to podstawa energetycznego zdrowia człowieka.
Wszelkie zablokowania i ograniczenia w pobieraniu i manifestowaniu się energii życiowej powodują zaburzenia w pracy całego organizmu, co objawia się chorobą, złym samopoczuciem, brakiem energii, lękiem lub zachwianiem równowagi emocjonalnej. Wiedząc, jak powinien działać system czakr, możemy wykryć ich zablokowania i ograniczenia oraz zastosować odpowiednie techniki, aby je wyeliminować. Prawidłowa diagnostyka czakr pozwala na wykrycie zaburzeń ich pracy i wzajemnego oddzialywania oraz zastosowanie uzdrawiania, poprzez odpowiednie zabiegi.
Diagnostyka Aury
Muladhara w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza “korzeń” bądź “podstawę”. Zwą ją także czakrą korzenia. Zlokalizowana jest w okolicach kości ogonowej. Muladhara łączy człowieka ze światem materialnym, zakładając podstawę do działania pozostałych czakr. To w niej przechowywana jest cała potencjalna energia człowieka.
Diagnostyka czakry:
Jeśli działanie Muladhary jest harmonijne to człowiek doświadcza poczucia stabilności, spokoju, satysfakcji z życia oraz poczucia wewnętrznej siły. Naruszenie równowagi czakry podstawy przejawia się tym, że wszelkie myśli i zainteresowania człowieka skupiają się na potrzebach fizycznych, takich jak: pożywienie, picie, seks i pieniądze.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
Choroby jelit, otyłość, anoreksja, choroby kości, prostaty, choroby krwi, nadciśnienie, niskie ciśnienie,


Swadhiszthana w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza “mający swą siedzibę”. Umiejscowiona jest ona w okolicach krzyża, stanowi centrum emocji, energii seksualnej oraz zdolności twórczych. Czakra ta to źródło seksualności,  przyjemności,  odczuwania płodności oraz popędu płciowego.
Diagnostyka czakry:
Kiedy czakra seksualna działa w sposób harmonijny, człowiek odczuwa swą wewnętrzną siłę  i otwarty jest na uczucia, posiada wysoką samoocenę. Zachwianie równowagi tej czakry może w poważny sposób wpłynąć na zdolność człowieka do podołania i swobodnego podążania swą własną drogą, która wiedzie do samorealizacji. Przejawia się to również brakiem radości życia, zmęczeniem, niepokojem i niezadowoleniem.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
choroby weneryczne, choroby narządów płciowych, krwi i układu limfatycznego, niektóre choroby skóry,
Manipura w przełożeniu z sanskrytu oznacza “miasto klejnotów ”. Czakra ta mieści się w okolicy splotu słonecznego, na poziomie przepony, pomiędzy mostkiem a pępkiem. Wyraża ona Ego i powiązana jest z cechami charakteru człowieka.w społeczeństwie.
Diagnostyka czakry:
W przypadku jej harmonijnej pracy pojawia się zdolność prawidłowego osądu na temat życia, a także niezależnego wypracowywania własnego zdania. Manipura daje możliwość przyswajania wiedzy i doświadczenia, które kształtują osobowość. Braki energii na poziomie Manipury prowadzą do słabości, braku inicjatywy, nieśmiałości, niezdecydowania i braku zdrowych ambicji.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
choroby przewodu pokarmowego, kolki, żółtaczka, nadkwasota, kamienie w woreczku żółciowym, cukrzyca, niektóre choroby skóry,
Anahata, w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza “niepokonany”. Czakra ta umiejscowiona jest w samym środku klatki piersiowej, na poziomie serca. Łączy ona trzy dolne czakry z trzema górnymi, będąc w rezultacie centrum całego systemu czakr, ośrodkiem miłości, empatii, troski oraz wierności.
Diagnostyka czakry:
W obcowaniu z człowiekiem, u którego
Anahata jest otwarta i działa w sposób zrównoważony, ludzie czują się naturalnie i swobodnie, z łatwością otwierając przed kimś takim swe serce. W przypadku spadku aktywności (blokady) na poziomie czakry serca człowiek traci zdolność do przyjmowania potoku miłości, przez co jego życie traci tą prawdziwą.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
choroby klatki piersiowej, serca i płuc(astma), (większość raków = niewybaczanie, nienawiść, uraza, poczucie skrzywdzenia!), alergie, bóle pleców,
Wiśuddha, w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza “oczyszczenie”. Znajduje się okolicach szyi, w obrębie gardła, stanowiąc ośrodek odpowiedzialny za obcowanie i przejaw potencjału twórczego człowieka oraz planu jego Duszy. Wiśuddha łączy myśli i sposób ich wyrażania, będąc tym samym źródłem natchnienia.
Diagnostyka czakry:
Jej otwarcie i zrównoważenie, wiedzie do poprawy związku z ciałem fizycznym i pozwala człowiekowi “słuchać” swego ciała. Może on precyzyjnie, odważnie i swobodnie wyrażać emocje, myśli i wiedzę, będąc pewnym siebie i nie obawiając się okazania słabości swych wewnętrznych sił innym.
Jeśli czakra gardła jest w stanie zachwiania równowagi, to pojawiają się trudności z samorealizacją, pojmowaniem i realizacją prawdziwych potrzeb oraz strach przed wyrażeniem własnego zdania.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
choroby gardeł i uszu, karku, zębów, zapalenie nerwów twarzy,
Adźńa, w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza “centrum dowodzenia”. Odpowiada za świadome postrzeganie, zarządza wyższymi funkcjami świadomości, intelektem, intuicją, pamięcią, siłą woli oraz wiedzą. To właśnie ta czakra pozwala człowiekowi włączać się w wir informacji i otrzymywać intuicyjną wiedzę.
Diagnostyka czakry:
Stan harmonijnej pracy szóstej czakry wyraża się w wysokich intelektualnych, myślowych i filozoficznych zdolnościach, w czytelności myśli, w wysokim poziomie moralności, ŕ także w zdolności łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi. Kiedy Adźńa jest nieaktywna, człowiek nie odczuwa dokąd zmierza; nie ma bodźca do rozwoju i wzrostu duchowego, brakuje mu zainteresowania wiedzą. W przypadku niezrównoważonej pracy czakry następuje przechył w stronę intelektu, racjonalizmu i logiki.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
choroby oczu (ślepota), zatok, nosa, kości czaszki, kręgów, mózgu, migreny, wrażenie ucisku w skroniach,
Sahasrara, w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza “kwiat lotosu”. Czakra korony stanowi transcendentny duchowy ośrodek, a jej otwarcie oznacza «duchowe narodziny» człowieka i prowadzi do doskonałości. Mieści się ona w okolicy czubka głowy i łączy człowieka z Kosmosem.duchowej, scala energie wszystkich dolnych ośrodków energetycznych.
Diagnostyka czakry:
Przy otwarciu czakry ciemieniowej świadomość człowieka ulega całkowitemu uspokojeniu, postrzega on siebie jako część świata, część Istnienia. Gdy czakra korony jest niedostatecznie dobrze otwarta, to człowiek ma wrażenie, że istnieje sam, a nie w związku ze Wszechświatem i własną istotą. Nie jest zdolny do uświadomienia sobie własnego przeznaczenia, nie może ufać sobie oraz Wszechświatowi, przebywa w stanie lęków i sprzeczności.
Nieprawidłowości działania czakramu a choroby:
Osłabienie, zniechęcenie, apatia, zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci, problemy psychologiczne, depresje,