Diagnostyka Aury
Dzięki rozwojowi techniki nauczyliśmy sie " widzieć" aurę, możemy zrobić zdjęcia aury. AURA Camera ukazuje nam naszą postać oraz obecność aury wokół naszego ciała fizycznego,Otrzymujemy zdjęcia aury oraz wizualizacje czakr.Jednoczesnie program urządzenia przedstawia liczbowe parametry aury i czakr co pozwala dokladnie ją zdiagnozować. Informacje pozyskane z sensorow Aura Camery pozwalaja zmierzyc i przedstawic wszystkie istotne cechy naszego biopola.Dzieki temu możliwa jest diagnostyka aury, badanie jej stanu i w razie potrzeby podjęcie leczenia aury.
Otrzymujemy informacje o stanie kazdej z czakr.
Informacje o rownowadze energrtycznej
Kolorotyp aury
Rownowaga aury i czakr
Balans emocjonalny
Cialo duch, energia
Wielkosc pola
Rownowaga Yin/Yang
Miernik emocji
Kolory aury są unikalne dla każdej osoby. Pozwalają nam określić jego nastrój, ogólny stan psychiczny, dolegliwości fizyczne, duchowość i charakter. Wszystko to ważne parametry:kolor aury, kształt i rozmiar, jasność, przejrzystość, obecności lub braku dziur i zaciemnień. Duża i gładka aura oznacza osobę o silnej energii, natomiast niewiele dowodów introwersji. Dobrym znakiem jest jednorodność i harmonia kształtów, obecności ciemnych obszarów, otworów i obszarów błotnistych wskazuje na naruszenie spójnosci Aury. Właściwe odczytanie wygladu aury pozwala na jej prawidłową diagnostykę i w razie potrzeby leczenie aury, musimy bowiem pamiętać, że każda osoba może kontrolować i wpływać na stan swojej aury.
Bardzo istotnym jest też stan czakr i ich wzajemnej korelacji , to skarbnica wiedzy o funkcjonowaniu naszego ciała i ducha.Centra energetyczne sa prekursorem wszystkich procesow zachodzacych w naszym biopolu a takze jego odzwierciedleniem , mogac odczytać ich stan, możemy nie tylko dowiedzieć się o aktualnej kondycji psycho-fizycznej człowieka ale tez prognozowac nadchodzące zmiany. Energia krąży w naszym organizmie. Wchłaniamy ją i wydalamy - układ energetyczny działa mniej więcej tak jak oddechowy. Jeśli dojdzie do "zatkania" np. czakramu korony (nagromadzi się tam negatywna energia), zaczyna nas boleć głowa lub atakuje migrena.
Zaburzenia pojawiają się najpierw w aurze. Potem przenoszą się na ciało i w ten sposób powstają choroby. Oznacza to, że obserwując aurę, można określić predyspozycje człowieka do niektórych schorzeń lub zauważyć początek nowej choroby, ponieważ zaburzenia energetyczne w aurze wyprzedzają dolegliwości fizyczne.
Zdjęcia aura pozwoli każdemu:
    lepiej zrozumieć ich świat wewnętrzny, zwłaszcza składniki osobowości
    zobaczyć wpływ czynników zewnętrznych na państwa Aure
    nauczyć się kontrolować swój stan psycho-emocjonalny,
Własciwe zdiagnozowanie stanu Aury człowieka jest podstawą do jakichkolwiek działan majacych na celu jego poprawę.

Efektem pracy urzadzenia jest oprócz zdjeć i wykresów także obszerny raport zawierajacy wszystkie wazne informacje dotyczace Państwa aury, oraz zalecenia i wskazówki pozwalajace na jej ulepszenie.